Profil

Jeg hedder Gurli og er familie- og psykoterapeut. Jeg har haft selvstændig praksis siden 2013.
Jeg er født i 1970, er oprindelig uddannet lærer, og har arbejdet 10 år både i de almene klasser og i specialklasserækken.

Jeg er uddannet som terapeut fra Kempler Instituttet og Dansk Familieterapeutisk Institut.

Desuden har jeg en to-årig efteruddannelse fra Nordisk Institut for Psykoterapi i behandling af påvirkningerne fra chok og traumer ud fra et neuroaffektivt grundlag.

Jeg er certificeret som PREP-instruktør og er certificeret som Børnegruppeleder for Børneskilsmissegrupper.
Jeg har desuden 10 års erfaring som sorggruppeleder i familiesorggrupper og sorggrupper for børn og unge.

Det har været et meget bevidst valg for mig at uddanne mig netop som familieterapeut samt tage efteruddannelse i neuroaffektiv krops- og relationsterapi.
Det skyldes, at jeg er optaget af, hvordan familien, både vores oprindelige familie, hvor vi vokser op, og den/ eller de familier, vi sidenhen bliver en del af, har en fundamental betydning for vores opfattelse samt vores oplevelse/følelse af os selv og vores relationer.

Vores tilknytningsmønstre er afgørende for, hvordan vi møder mennesker og situationer. Det kommer til at præge vores personlighed, og det vi bygger livet på.

Jeg arbejder udfra et eksistentiel udgangspunkt. Det betyder, at jeg ser mennesket som en helhed, hvor hele livssituationen spiller med, bevidst eller ubevidst, i et menneskes tanker, følelser og handlinger. Ingen af os kan se hele vores livssituation. Derfor har vi brug for nogen til at spejle den for os, både vores livssituation nu, og de vilkår vi levede under  i vores fortid. Den neuroaffektive krops- og realtionsterapi kan hjælpe ved gennem terapeutisk nærvær og opmærksomhed på sprog, kropssprog, mimik og sansninger at genoprette svigt og mangler fx på omsorg og opmærksomhed. På den måde kommer man i ægte kontakt med sig selv, og mærker tillid til sig selv, sine omgivelser og egne evner og ressourcer.

Mit faglige teoretiske grundlag består bl.a af Walter Kempler, Jesper Juul, Hanne Hostrup, Yalom, Stern, John Bowlby, Peter Fonagy,  Susan Hart, Lars Sørensen, Anne- Lise Løvlie Schibbye, Peter Levine og Tor Wennerberg,

Det er vigtigt for mig at møde dig på en måde, som opleves tryg, og at du føler dig set og forstået. Derfor betyder det meget for mig at skabe de bedste rammer for, at du oplever terapien som et sted præget af åbenhed, nysgerrighed og omsorgsfuld, støttende nærvær. Sammen finder vi ud af, hvordan forløbet skal være ud fra den eller de problemstillinger, du ønsker hjælp til at forandre. Målet er, at du gennem terapien oplever, du opnår større indsigt, forståelse og omsorg for dig selv og i dine relationer, og at du kommer til at kende dine ressoucer og grænser og frit kan træffe de valg og skabe det liv, du ønsker sammen med de mennesker, du holder af.

Jeg modtager løbende supervision, både individuelt med en ekstern supervisor, og jeg er med i en supervisionsgruppe med andre psykoterapeuter.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening og arbejder ud fra foreningens etiske regler, herunder regler om tavshedspligt.
Se www.psykoterapeutforeningen.dk.

Privat er jeg gift på 33. år med Rune, som er præst.
Sammen har vi tre børn på 30, 27 og 19 år.