Parterapi

Par vælger at gå i parterapi af mange forskellige grunde. Nogle par ønsker at arbejde med deres parforhold for at forbygge negative og destruktive mønstre. Nogle vælger det, fordi de har mange konflikter, har svært ved at rumme hinandens forskelligheder, oplever tristhed eller ensomhed i parforholdet eller har seksuelle problemer. Der er også par som vælger parterapi, fordi deres parforhold udfordres af sygdom, svære oplevelser eller problemer i familien eller livskriser.
Andre vælger parterapi, fordi de har konkrete overvejelser om at gå fra hinanden, og ønsker at få hjælp til, om de måske kan blive sammen. Andre par har besluttet at skilles, og ønsker hjælp til at sige farvel og få etableret et godt forældresamarbejde, hvor man ikke deler børnene, men deler ansvaret for børnene.

Par kommer også, når de er i krise fx ved opdaget utroskab / affære

Oplever I, at I ofte ender i konflikt, hvor I hver især forsvarer jer. Og står I tit tilbage med en følelse af at I ikke bliver hørt og heller ikke får lyttet til hvad jeres partner egentlig siger?

I parterapi arbejder vi med at skabe et trygt rum mellem jer, så I kan få talt om og delt jeres frustrationer og ønsker. Vi arbejder med at ændre de mønstre og måder at kommunikere på som skaber konflikter og afstand imellem jer og arbejder sammen om at finde nye veje som kan bringe nærhed, forståelse og nye måder at leve sammen på ind i jeres parforhold.

En session varer 1 ½ time og koster 1200 kr.