Privatlivspolitik

Etik og beskyttelse af privatlivet er et vigtigt fundament i en privat psykoterapeutisk praksis som denne.  Det er en god ting at klienter, som henvender sig her kan gøre det på et oplyst grundlag, og det er fundamentalt, at man kan føle sig tryg ved hvordan ens sikkerhed og beskyttelse er som klient her i klinikken.

Etik

Jeg er Psykoterapeut MPF, hvilket betyder at jeg er forpligtet til at overholde Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt. Det medfører blandt andet at hvis man som klient oplever overskridelse af etikreglerne kan man klage til Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg.

Tavshedspligt

En af de vigtigste regler for de fleste klienter, der henvender sig, er at man som psykoterapeut har tavshedspligt og ikke må dele nogen former for private oplysninger, som terapeuten via arbejdet bliver bekendt med, med andre end klienten selv.

Der findes sjældne lovgivne undtagelser til dette, som for eksempel går på, at jeg som terapeut skal indgive en underretning, hvis jeg bliver bekymret for et barn eller en ungs trivsel og udvikling, eller hvis en klient sætter sit eget eller andres liv i fare.

Tavshedspligten betyder at man ikke kan få oplysninger om andre personer som går i terapi, for eksempel et barn over 18, heller ikke selvom man selv betaler for deres terapi. For børn under 18 år gælder det, at forældrene i princippet og som regel har ret til at få oplysninger om behandlingen jf. sundhedsloven. I praksis laves der dog samarbejdsaftaler om hvordan formidlingen til forældrene foregår bedst muligt. Det foregår oftest ved familiesamtaler, da det også for børn og unge kan være en væsentlig faktor for at kunne arbejde terapeutisk, at man kan tale frit uden fare for, at det man fortæller terapeuten bliver videregivet udenfor ens kontrol eller vidende.

Journalføring

Jeg har som privat praktiserende psykoterapeut ikke journal- eller notat pligt. Mine notater føres kun som egne arbejdspapirer.

Supervision

Som psykoterapeut MPF går man i supervision og henter hjælp, vejledning og rådgivning hos kolleger også i forhold til specifikke sager. I sådanne sammenhænge er der tale om samtaler imellem mennesker, hvor alle har tavshedspligt, både om de klienter der tales om og om indholdet af hvad der bliver talt om i supervisionen. Formålet med supervision er at sikre den faglige standard i behandlingen, det vil sige at give klienterne den bedst mulige hjælp.

Fakturering

Når du har betalt for en terapi generes der en faktura, med dit navn og adresse. Regnskabssystemet er datasikret. Fakturaen kan sendes til dig på e-mail per forespørgsel, den sendes ikke automatisk, men sendes hvis du ønsker det.

Når andre betaler for terapien

Hvis en anden person/ forældre/ partner/ tidligere partner/ virksomhed/ forening/ kommune/ institution betaler for terapien, ændrer det ikke på, at der i min klinik er tavshedspligt. Den eneste undtagelse er, hvis der er tale om et mindreårigt barn, hvor der træffes særlige aftaler med forældre og barn om, hvordan vi kan kommunikere om hvad der foregår i terapien.

Brug af dit telefonnummer eller e-mailadresse

Dit telefonnummer og din mailadresse ligger sikret i kontaktoplysningerne på mit sikrede regnskabsprogram.

Udtalelser

Det sker kun i yderst sjældne tilfælde at jeg laver et skriftligt dokument i forbindelse med at individuelle klienter selv beder om en udtalelse fx i forbindelse med en kommunal sag. Såfremt en kommunal instans henvender sig til mig for en udtalelse kan de kun få det i samtykke med klienten.

Hvad angår retslige sager vedrørende klienter udtaler jeg mig af princip ikke og vil til enhver tid henholde sig til min tavshedspligt, når det kommer til fx samværssager eller skilsmissesager, hvor en af parterne måtte ønske en udtalelse fra mig som psykoterapeut på baggrund af tidligere parterapi. Af naturlige grunde kan man ikke få sådan en udtalelse, da jeg må sikre hensynet til beskyttelse af den enkelte klient, som skal kunne arbejde med sig selv her i et trygt rum, uden at dette på nogen måde på noget tidspunkt kan misbruges.

Undtaget er offentlige instanser som i følge lovgivningen har ret til en udtalelse i forbindelse med en sag, der omhandler børn og unge under 18 år.